Μαθησιακές Διαταραχές
  • Ενημέρωση
  • Χρήσιμες πληροφορίες
  • Αναρτήσεις
  • Νέα & Ανακοινώσεις

Πρώτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου! Μελίσσι, ο μαθητόκοσμος, εισβάλει στην αίθουσα για να αρχίσει το καθημερινό αλισβερίσι με τη μάθηση. Ένα πάρε-δώσε από επιτυχίες και σφάλματα, γλυκόπικρες γεύσεις, που δεν οφείλονται πάντα στην κακή προετοιμασία ή την αδιαφορία του παιδιού για τη γνώση που του προσφέρεται.

Η περίπτωση του Νικολάκη και της Ελενίτσας

Έτσι και ο Νικολάκης! Το ζουζούνι της τάξης. Ζωηρός! Δυσκολεύεται να καθίσει για πολύ ώρα στη θέση του. « Κουμπούρας» στα μαθήματα. Δεν έχει καλή άρθρωση όταν μιλάει, διαβάζει μόνο δισύλλαβες λέξεις με μεγάλη προσπάθεια. Κατά την αυθόρμητη γραφή μπερδεύει τα σύμφωνα β-δ, ρ-λ, σ-χ, γράφει Χαλαλαμπόχ αντί για Χαράλαμπος, λολόι αντί για ρολόι, κπος αντί για κήπος, νενερό αντί για νερό, 3λένη αντί για Ελένη, Νικοθεεπίτι για να δηλώσει «ο Νίκος ήρθε στο σπίτι»….

Επίσης, ο τρόπος που διαβάζει είναι περίεργος, αφού διακόπτει τη λέξη στη μέση και κάποιες φορές συνδέει τη συλλαβή που περίσσεψε με την επόμενη λέξη ή συχνά παραποιεί τις λέξεις του κειμένου, βάζοντας δικές του.

Ορισμένα από τα παραπάνω συμπτώματα ή και όλα, τα συναντάμε σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και δυσλεξία.

Έτσι και η Ελενίτσα, που δεν μπορεί να ανεχθεί τον περιορισμένο χώρο των γραμμών του τετραδίου της και γράφει σε μια σελίδα δύο προτάσεις, με τα γράμματα κάθε λέξης σκόρπια και ασύνδετα.

Παρόλα αυτά, και ο Νικολάκης αλλά και η Ελενίτσα είναι αρχηγοί στα παιχνίδια και πολύ αγαπητοί στους φίλους τους. Στις κατασκευές και στους γρίφους σημειώνουν ιδιαίτερες επιδόσεις και είναι άριστοι στα μαθηματικά.

Όλα τα παραπάνω δεν αποκλείεται να παρουσιάζονται και σε παιδιά που δεν έχουν καμία δυσκολία ως προς τις σχολικές δεξιότητες, ανάγνωση και γραφή. Μόνο που η συχνότητά τους, σε σχέση με τα παιδιά που παρουσιάζουν κάποια μορφή μαθησιακής δυσκολίας είναι μικρότερη.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τα λάθη

Η συχνότητα ιδιαίτερων μορφών λαθών εξαρτάται από τη δυσκολία του κειμένου που διδάσκεται, από το επίπεδο του λόγου και της ομιλίας του, από το στάδιο ωρίμανσης του παιδιού, αλλά και από τα ερεθίσματα που έχει δεχτεί το παιδί.

Όταν ο μαθητής κουραστεί, τότε η σχέση μεταξύ ικανότητας για επιδόσεις και απαιτήσεων διασαλεύεται τόσο, ώστε να παρουσιάζεται το φαινόμενο μεγαλύτερης συχνότητας λαθών. Επίσης, εξαρτάται και από τη διάρκεια που έχει η πρώτη ανάγνωση και από τη διαδικασία που τηρείται, τη μέθοδο διδασκαλίας.

Η ανάπτυξη του προφορικού λόγου αποτελεί τη βάση για την κατάκτηση της ανάγνωσης, αφού τα παιδιά μαθαίνοντας να μιλούν, αναπτύσσουν έναν μεγάλο αριθμό γενικών γνωστικών στρατηγικών μάθησης, καθώς επίσης, μαθαίνοντας να ακούν και να μιλούν αποκτούν τα μέσα για να κατανοήσουν την ανάγνωση και τα βασικά της συστατικά, το λεξιλόγιο, τη σύνταξη και τους διάφορους τρόπους για τη μετάδοση των μηνυμάτων και τον έλεγχο των υποθέσεων που κάνουν διαβάζοντας.

Συνεπώς, κάθε παιδί που παρουσιάζει προβλήματα ανάγνωσης και γραφής στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου, δεν είναι απαραίτητο να έχει κάποια μορφή Μαθησιακής Δυσκολίας ή Δυσλεξίας.

Κατά την πρώτη ανάγνωση και γραφή εμφανίζονται συχνά λάθη αφομοίωσης – εντύπωσης στους μικρούς μαθητές, που αργότερα δίνουν τη θέση τους σε “κανονικά” λάθη. Αυτά τα “κανονικά” λάθη βέβαια, εμφανίζονται στα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες ή Δυσλεξία.

Η εντόπιση, λοιπόν, των σφαλμάτων που θεωρούνται λάθη ηλικίας – εξέλιξης και η διάκρισή τους από τα άλλα, έχει ιδιαίτερη σημασία για την πρόληψη και την θεραπευτική αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών και της Δυσλεξίας.

Θα πρέπει να θυμάστε ότι οι μαθησιακές δυσκολίες πρέπει να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται όσο το δυνατόν πιο νωρίς. Έτσι, το παιδί θα μπορέσει να βελτιώσει τις επιδόσεις του στο σχολείο, να αποκτήσει αυτοπεποίθηση και να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του.

Συγγραφή Άρθρου: Παπαδανιήλ Ελπίδα
Πηγή: psychology.gr

Φωτο: from Pixabay

Share This