Ενημερωθείτε άμεσα για τα μέτρα & την πολιτική ποιότητας του κέντρου Προνόηση.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ομάδες παιδιών και εφήβων

ΠΡΟΝΟΗΣΗ

Διεπιστημονικό Κέντρο Ψυχολογικής και Θεραπευτικής Υποστήριξης Προνόηση

Η ομαδική θεραπεία θερωρείται μια από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους θεραπείας στις μέρες μας και συνιστάται σε παιδιά και εφήβους που αντιμετωπίζουν διάφορα συμπεριφοριστικά προβλήματα στην καθημερινότητά τους.
Στην ομαδική θεραπεία τα παιδιά και οι έφηβοι αντίστοιχα, εντάσσονται σε μικρές ομάδες οι οποίες έχουν ως βάση τους την κοινωνικοποίηση του ατόμου. Μέσα στα πλαίσια μιας ομάδας
το παιδί αλληλεπιδρά με άτομα της ίδιας ηλικίας και μοιράζεται σκέψεις, ανησυχίες και προβλήματα της καθημερινότητας. Είναι μια μικρή προσομοίωση της μεγαλύτερης κοινωνίας στην
οποία είναι ενταγμένο το άτομο, όπου καλλιεργεί δεξιότητες κοινωνικοποίησης και υγιούς συνύπαρξης με άλλα παιδιά.

Η δυναμική των ομάδων αυτών βοηθά στην βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, των διαπροσωπικών σχέσεων καθώς και στην αναγνώριση και έκφραση των συναισθημάτων.

Μέσα από το υποστηρικτικό περιβάλλον μιας ομάδας τα παιδιά και οι έφηβοι έχουν το χώρο να εκφράσουν τις δυσκολίες που βιώνουν, τον θυμό τους και να αναπτύξουν την αίσθηση ότι
είναι μέρος ενός συνόλου.
Καθ’όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, τα παιδιά και οι έφηβοι μεταθέτουν τις συγκρούσεις με τους σημαντικούς άλλους, όπως για παράδειγμα με τους γονείς,τους φίλους ή τους συμμαθητές και μέσω της ομάδας υποστηρίζεται η ανάδυση των βαθύτερων αιτιών που προκαλούν αυτές τις συγκρούσεις. Η δυναμική των ομάδων αυτών βοηθά στην βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων,
των διαπροσωπικών σχέσεων καθώς και στην αναγνώριση και έκφραση των συναισθημάτων μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον το οποίο πλαισιώνεται από ειδικούς παιδαγωγούς και
ψυχολόγους.