Ενημερωθείτε άμεσα για τα μέτρα & την πολιτική ποιότητας του κέντρου Προνόηση.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ομάδες Ενηλίκων

ΠΡΟΝΟΗΣΗ

Διεπιστημονικό Κέντρο Ψυχολογικής και Θεραπευτικής Υποστήριξης Προνόηση

Η ομαδική ψυχοθεραπεία είναι μια βιωματική διαδικασία στην οποία τα άτομα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, μαθαίνουν να επικοινωνούν και να μοιράζονται εμπειρίες μέσα σε ένα συγκεκριμένο σύνολο ανθρώπων. Πέρα από την ατομική ψυχοθεραπεία, οι ομάδες λειτουργούν με ένα διαδραστικό τρόπο μέσα από τον οποίο αναδύονται συναισθήματα, σκέψεις, και προβλήματα που πολλές φορές προκαλούν άγχος και μεγάλη πίεση στην καθημερινότητά τους.

Τα άτομα μέσα σε ομάδες θεραπευτικού πλαισίου έχουν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν συγκρουσιακά ζητήματα που τους απασχολούν, να μάθουν πως να διαχειρίζονται την επικοινωνία τις σχέσεις τους και να επαναπροσδιορίσουν την ταυτότητά τους μέσα σε αυτή τη μορφή μικρής κοινωνίας την οποία εντάσσονται.

Η ομάδα προσφέρει ένα ασφαλές περιβάλλον το οποίο βοηθά το άτομο να μοιραστεί συναιθήματα, να νιώσει εμπιστοσύνη και να ταυτιστεί με τις εμπειρίες άλλων ατόμων, γεγονός που στο τέλος επιφέρει σημαντικές αλλαγές και στην λειτουργικότητα του ατόμου στην καθημερινή του ζωή. Είναι μια αμοιβαία αποδοχή μεταξύ της ατομικής διαφορετικότητας των ατόμων, που δομεί καινούριες συμπεριφορές και πεποιθήσεις.

Αυτά τα εργαλεία λειτουργούν μελλοντικά ως εφόδια για καλύτερη επαφή με τον ευατό τους και την βελτίωση των κοινωνικών τους σχέσεων. Είναι με άλλα λόγια, μια διαδικασία που μπορεί να καταστήσει το άτομο ικανό να αναγνωρίσει τον εαυτό του, να τον αποδεχτεί και να λάβει αγάπη και φροντίδα από άλλους ανθρώπους διατηρώντας την
ατομικότητά του.