Ενημερωθείτε άμεσα για τα μέτρα & την πολιτική ποιότητας του κέντρου Προνόηση.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εποπτεία και συμβουλευτική φοιτητών ψυχικής υγείας

ΠΡΟΝΟΗΣΗ

Διεπιστημονικό Κέντρο Ψυχολογικής και Θεραπευτικής Υποστήριξης Προνόηση

Στο Διεπιστημονικό Κέντρο Ψυχολογικής και Θεραπευτικής Υποστήριξης δεχόμαστε φοιτητές για πρακτική άσκηση, οι οποίοι εντάσσονται σε πρωινά και απογευματινά προγράμματα παιδιών, εφήβων και ενηλίκων.

Συμπλήρωση ωρών ατομικής ή ομαδικής ψυχοθεραπείας

Η δυνατότητα πρακτικής προσφέρει συμμετοχή στην ομάδα εποπτείας και παρακολούθηση περιστατικών με την συνεχή επίβλεψη επιστημονικής ομάδας θεραπευτών. Τα άτομα σε πρακτική μπορούν παράλληλα να συμμετέχουν στη ομάδα φοιτητών, συμπληρώνοντας πιστοποιημένες ώρες ατομικής και ομαδικής ψυχοθεραπείας.