Παιδιά & Έφηβοι

Υπηρεσίες για Παιδιά και Έφηβους

Αισθητηριακή ολοκλήρωση

Με τον όρο «αισθητηριακή ολοκλήρωση» αναφερόμαστε στη νευροβιολογική διαδικασία, που οργανώνει τις αισθήσεις μας στο περιβάλλον και μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε το σώμα μας…

Λογοθεραπεία

Η λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την πρόληψη, αξιολόγηση, τη διάγνωση και τη θεραπευτική παρέμβαση των διαταραχών επικοινωνίας σε παιδιά και ενήλικες.

Εργοθεραπεία

Η εργοθεραπεία αποτελεί την τέχνη και την επιστήμη της χρήσης της απασχόλησης ως μέσου για την προαγωγή θετικών και μετρήσιμων αλλαγών στην υγεία και την καθημερινή λειτουργία ενός ατόμου.

Πρώιμη Παρέμβαση

Η πρώιμη παρέμβαση απευθύνεται σε παιδιά που αντιμετωπίζουν κάποιου είδους αναπτυξιακή καθυστέρηση. Από τη γέννηση, ένα παιδί μπορεί να διαγνωστεί με κάποια σοβαρή δυσκολία…

Ομάδες Παιδιών & Εφήβων

Η ομαδική θεραπεία είναι μια από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους θεραπείας στις μέρες μας και συνιστάται σε παιδιά και εφήβους που αντιμετωπίζουν προβλήματα συμπεριφοράς…

Ψυχοπαιδαγωγικά Προγράμματα

Ο όρος ειδική αγωγή χρησιμοποιείται για παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας, που εντάσσονται σε προγράμματα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Μουσικοθεραπεία

Η Μουσικοθεραπεία είναι μια καινοτόμος μορφή παρέμβασης που απευθύνεται σε όλους εμάς, που πρωταρχικός στόχος της είναι η προαγωγή της υγείας και η βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της χρήσης της μουσικής…

Διαγνωστικές Αξιολογήσεις

Το Κέντρο μας προσφέρει στους γονείς τη δυνατότητα αξιολόγησης παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία αξιολόγησης του κέντρου μας έχει ως εξής…

Συμβουλευτική Γονέων

Στη σημερινή κοινωνία και με τους γρήγορους ρυθμούς των συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων, συχνά προκύπτουν προβλήματα που οδηγούν σε σοβαρές δυσλειτουργίες στο οικογενειακό περιβάλλον…