Ενημερωθείτε άμεσα για τα μέτρα & την πολιτική ποιότητας του κέντρου Προνόηση.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πρώιμη Παρέμβαση

ΠΡΟΝΟΗΣΗ

Διεπιστημονικό Κέντρο Ψυχολογικής και Θεραπευτικής Υποστήριξης Προνόηση

Η πρώιμη παρέμβαση απευθύνεται σε παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν κάποιου είδους αναπτυξιακή καθυστέρηση. Από την γέννησή του κιόλας ένα παιδί μπορεί να διαγνωσθεί με κάποια σοβαρή δυσκολία στην συναισθηματική, κινητική ή αντιληπτική του ικανότητα.

Αυτή η νευροαναπτυξιακή δυσκολία ή καθυστέρηση, μπορεί με την πρώιμη παρέμβαση εργοθεραπευτών, λογοθεραπευτών, ειδικών παιδαγωγών και ψυχολόγων να εντοπισθεί και περιοριστεί σε ένα αρχικό στάδιο
εξέλιξης.

Από την γέννησή του κιόλας ένα παιδί μπορεί να διαγνωσθεί με κάποια σοβαρή δυσκολία στην συναισθηματική, κινητική ή αντιληπτική του ικανότητα.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να κατανοήσουμε ότι όσο πιο νωρίς εντοπισθεί μια δυσλειτουργία στην καθημερινότητα του παιδιού και πλαισιωθεί αναλόγως θεραπευτικά, τόσο μεγαλύτερες είναι
και οι πιθανότητες να επιτύχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα στην αναπτυξιακή του πορεία. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη διεργασία της πρώιμης παρέμβασης επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα όταν συνδυάζετε με την ανάλογη συμβουλευτική των ίδιων των γονέων.