Ενήλικες

Ατομική Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Το κίνητρο για έναν ενήλικα να εμπλακεί σε μία ψυχοθεραπευτική διαδικασία συχνά οφείλεται στο υπερβολικό στρες και την πίεση που αντιμετωπίζει στην καθημερινή του ζωή…

Ομάδες Ενηλίκων

Σε αντίθεση με την κλασική ψυχοθεραπεία, η συγκεκριμένη υπηρεσία περιλαμβάνει κινήσεις, δραστηριότητες, απεικονίσεις, ρόλους, ασκήσεις δεξιοτήτων που βοηθούν όλα τα μέλη που εμπλέκονται να εξερευνήσουν και να εμβαθύνουν στον εαυτό τους…

Αντιμετώπιση διαταραχών

Ένα καθολικά αποδεκτό φαινόμενο που παρατηρείται σήμερα είναι η κοινωνική αποξένωση στη συνύπαρξή μας με άλλους. Ο γρήγορος ρυθμός της ζωής και οι αυξανόμενες απαιτήσεις…

Εποπτεία και Συμβουλευτική Φοιτητών Ψυχικής Υγείας

Στο Διεπιστημονικό Κέντρο Ψυχολογικής και Θεραπευτικής Υποστήριξης δεχόμαστε φοιτητές για πρακτική άσκηση, τους εμπλέκουμε σε προγράμματα πρωί και απόγευμα για παιδιά, εφήβους και ενήλικες…

Συμβουλευτική Γονέων

Στη σημερινή κοινωνία και στο γρήγορο ρυθμό των συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων, συχνά προκύπτουν προβλήματα που οδηγούν σε σοβαρές δυσλειτουργίες εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος. Οι αυξημένες απαιτήσεις και, συνεπώς, ο περιορισμένος χρόνος μπορούν συχνά…