Ενημερωθείτε άμεσα για τα μέτρα & την πολιτική ποιότητας του κέντρου Προνόηση.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαγνωστικές Αξιολογήσεις

ΠΡΟΝΟΗΣΗ

Διεπιστημονικό Κέντρο Ψυχολογικής και Θεραπευτικής Υποστήριξης Προνόηση

Το Κέντρο Προνόηση προσφέρει σε γονείς τη δυνατότητα αξιολόγησης παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες. Πιο συγκεκριμένα η διαδικασία αξιολόγησης του κέντρου έχει ως εξής:

I. Οι γονείς αιτούνται αξιολόγησης του παιδιού από το κέντρο, προσκομίζοντας τις πρώτες πληροφορίες για την κατάσταση του παιδιού (ηλικία, φύλλο) και τις ανάγκες ή ελλείψεις του
σε εκαπιδευτικό ή κοινωνικό πλαίσιο.

II. Γίνεται η πρώτη επαφή με τον ανάλογο θεραπευτή, ο οποίος αξιολογεί  στο κέντρο το παιδί χησιμοποιώντας τα κατάλληλα διαγνωστικά εργαλεία και προσκομίζονται τεστ στους γονείς
και το παιδί για την λήψη περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την αξιολόγηση.

III. Μετά την διαδικασία αξιολόγησης, πραγματοποιείται η καταγραφή των αναγκών του παιδιού και ο θεραπευτικός σχεδιασμός στο οποίο πρόκειται να ενταχθεί το ίδιο το παιδί. Προτείνεται, δηλαδή ένα θεραπευτικό πρόγραμμα για το παιδί ανάλογα με τις ανάγκες του (αποθεραπεία, εργοθεραπεία, υποστήριξη μαθησιακή ή ψυχοπαιδαγωγική) και κοινοποιείται στους γονείς.

Το κέντρο μας υποστηρίζεται από άρτια εκπαιδευμένους ειδικούς ψυχικής υγείας και όλα τα προγράμματα είναι εξατομικευμένα βάσει των αναγκών του κάθε παιδιού.