Διαγνωστικές Αξιολογήσεις

Υπηρεσίες Αξιολόγησης και Θεραπευτικού Σχεδιασμού για Παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Στο Κέντρο Προνόηση, κατανοούμε τη σημασία της έγκαιρης αναγνώρισης και υποστήριξης παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Οι υπηρεσίες αξιολόγησης μας προσφέρουν ένα πλήρες φάσμα πληροφοριών και εργαλείων για να κατανοήσουμε και να υποστηρίξουμε τις ανάγκες κάθε παιδιού με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο.

Διαδικασία Αξιολόγησης:

Ι. Υποβολή Αίτησης: Οι γονείς καλούνται να υποβάλουν αίτηση αξιολόγησης, παρέχοντας στοιχεία σχετικά με το παιδί τους, όπως ηλικία, φύλο και πιθανές εκπαιδευτικές ή κοινωνικές ανάγκες.

ΙΙ. Αρχική Επαφή και Αξιολόγηση: Ένας εξειδικευμένος θεραπευτής πραγματοποιεί αρχική αξιολόγηση του παιδιού με χρήση κατάλληλων εργαλείων, παρέχοντας ταυτόχρονα τεστ και στους γονείς και το παιδί για επιπλέον πληροφορίες.

ΙΙΙ. Θεραπευτικός Σχεδιασμός: Με βάση την αξιολόγηση, καταγράφονται οι ανάγκες του παιδιού και σχεδιάζεται ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει την κατάλληλη αποκατάσταση, εργοθεραπεία, υποστήριξη μαθησιακής ή ψυχοπαιδαγωγικής φύσης.

Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους ειδικούς ψυχικής υγείας, οι οποίοι δεσμεύονται να παρέχουν την υψηλότερη ποιότητα υποστήριξης σε κάθε παιδί και οικογένεια.

Κάθε πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο εξατομικευμένα, βάσει των μοναδικών αναγκών και ικανοτήτων κάθε παιδιού.

Newsletter

Stay Connected. Join our newsletter.