Ενημερωθείτε άμεσα για τα μέτρα & την πολιτική ποιότητας του κέντρου Προνόηση.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντιμετώπιση διαταραχών
(φοβίες, άγχος, κρίσεις πανικού)

ΠΡΟΝΟΗΣΗ

Διεπιστημονικό Κέντρο Ψυχολογικής και Θεραπευτικής Υποστήριξης Προνόηση

Ένα κοινά αποδεκτά φαινόμενο το οποίο παρατηρείται ολοένα και με εντονότερους ρυθμούς πλέον στις μέρες μας είναι η κοινωνική αλλοτρίωση στη συμβίωση μας με τους άλλους. Οι γρήγοροι ρυθμοί ζωής και οι αυξημένες απαιτήσεις των καιρών μας σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση έχουν ως
απόρροια την εμφάνιση έντονου άγχους και στρες στο μεγαλύτερο εύρος του πληθυσμού. Αυτές οι συνθήκες, λοιπόν, πολλές φορές καθιστούν τους ανθρώπους μη ικανούς να αντιμετωπίσουν επαρκώς έντονες καταστάσεις στην καθημερινότητά τους με αποτέλεσμα να βιώνουν σοβαρές κρίσεις πανικού λόγω συσσωρευμένου άγχους. Λόγω αυτής της δυσλειτουργικότητας οι άνθρωποι πολλές φορές αναπτύσσουν διάφορες φοβίες, ένα δηλαδή ακόμα σύμπτωμα στο οποίο διαφαίνεται η ύπαρξη έντονου άγχους και φόβου απέναντι σε καταστάσεις της καθημερινότητας που πιθανά δεν μπορούν να διαχειριστούν.

Σκοπός της θεραπευτικής παρέμβασης είναι ο εντοπισμός των αιτιών, των συμπτωμάτων και της ανάπτυξης της λειτουργικότητας του ατόμου στη συμβίωση του με τους άλλους.

Στην ύπαρξη αυτών των συμπτωμάτων, όπως είναι το έντονο άγχος, οι κρίσεις πανικού και οι φοβίες το άτομο χρειάζεται να απευθυνθεί σε έναν ειδικό της ψυχικής υγείας και να λάβει μέσα από ένα ασφαλές και οργανωμένο πλαίσιο θεραπείας την υποστήριξη ώστε να διερευνήσει αυτά τα ανεπεξέργαστα συναισθήματα και να καταστήσει τον εαυτό του σε βάθος χρόνου πιο λειτουργικό
στην καθημερινότητά του. Σκοπός της θεραπευτικής παρέμβασης είναι ο εντοπισμός των αιτιών των
συμπτωμάτων και της ανάπτυξης της λειτουργικότητας του ατόμου στη συμβίωση του με τους άλλους. Μέσα από τη θεραπεία το άτομο έρχεται σε επαφή με τις συναισθηματικές πιέσεις που βιώνει καθημερινά και εντοπίζει τις βαθύτερες αιτίες που προκαλούν όλα τα παραπάνω συμπτώματα. Με τον τρόπο αυτό έρχεται σε καλύτερη επαφή με τον εαυτό του και αποκτά μεγαλύτερη επίγνωση των αναγκών και των «θέλω» του. Συνεπώς, οι άλλοτε μη διαχειρίσιμες καταστάσεις άγχους και κρίσης πανικού, έρχονται σε ένα επίπεδο όπου μετριάζονται σε ένταση και το άτομο είναι ικανό να τις βιώσει χωρίς να τον/την καταστείλουν.