Ενημερωθείτε άμεσα για τα μέτρα & την πολιτική ποιότητας του κέντρου Προνόηση.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ειδική Διαπαιδαγώγηση- Ψυχοπαιδαγωγικά
Προγράμματα

ΠΡΟΝΟΗΣΗ

Διεπιστημονικό Κέντρο Ψυχολογικής και Θεραπευτικής Υποστήριξης Προνόηση

Ο όρος ειδική διαπαιδαγώγηση χρησιμοποιείται για πιαδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας τα οποία εντάσσονται σε προγράμματα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αυτά τα προγράμματα δομούνται βάσει των αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων του κάθε παιδιού. Πρόκειται, λοιπόν, για
εξατομικευμένες παρεμβάσεις που έχουν ως στόχο την ενδυνάμωση των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών καθώς και την βελτίωση των γνωστικών τους ικανοτήτων. Πιο συγκεκριμένα τα ψυχοπαιδαγωγικά προγράμματα απευθύνονται σε παδιά τα οποία αντιμετωπίζουν:

 

 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • Διαταραχές Λόγου & Ομιλίας
 • Διαταραχές Όρασης & Ακοής
 • Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (Σύνδρομο Down, Asperger, Αυτισμό)
 • Νοητική Υστέρηση
 • Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας
 • Ψυχοσυναισθηματική Καθυστέρηση
 • Διαταραχές Συμπεριφοράς

 

Όλες οι θεραπευτικές παρεμβάσεις δομούνται μετά από επιστημονική αξιολόγηση των άρτια εκπαιδευμένων θεραπευτών του κέντρου μας. Οι στόχοι αυτών των προγραμμάτων περιλαμβάνουν:

 

 • Ανάπτυξη του προφορικού λόγου και της περιγραφικής ικανότητας
 • Εξάσκηση του γραπτού λόγου
 • Βελτίωση της αναγνωστικής και ορθογραφικής λειτουργίας
 • Διεύρυνση της αντιληπτικής ικανότητας και των γενικών εννοιών
 • Εξάσκηση της συγκέντρωσης και ενδυνάμωση της μνήμης
 • Προσαρμογή σε καθημερινές λειτουργίες με στόχο την αυτοεξυπηρέτηση
 • Ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων
 • Υποστήριξη της κοινωνικοποίησης ως μέσον βελτίωσης της επικοινωνίας
 • Οριοθέτηση συμπεριφοράς και ενίσχυση της εικόνας του ευατού στο κοινωνικό του περιβάλλον.