Χαμηλή αυτοεκτίμηση και μαθησιακές δυσκολίες.
 • Ενημέρωση
 • Χρήσιμες πληροφορίες
 • Αναρτήσεις
 • Νέα & Ανακοινώσεις

Η αυτοεκτίμηση αποτελεί μία πολύπλευρη έννοια αλλά και ένα θεμελιώδη στόχο για κάθε γονέα που θέλει να μεγαλώσει ευτυχισμένα και ισορροπημένα παιδιά.

Τι εννοούμε όμως με τον όρο αυτοεκτίμηση;

Σύμφωνα με τον James, ως αυτοεκτίμηση των παιδιών σχολικής ηλικίας, ορίζεται η σφαιρική άποψη των ατόμων για τον εαυτό τους, που επηρεάζεται τόσο από τις προσωπικές φιλοδοξίες όσο και από τις υποκειμενικές αξιολογήσεις.

Τι εννοούμε με τον όρο Μαθησιακές Δυσκολίες;

Με τον όρο Μαθησιακές Δυσκολίες αναφερόμαστε σε μία ομπρέλα κάτω από την οποία υπάγεται μία ανομοιογενή ομάδα διαταραχών που εκδηλώνονται ως δυσκολίες στη μάθηση και τη χρήση ομιλίας, της ανάγνωσης, του συλλογισμού ή των μαθηματικών ικανοτήτων.

Πώς συνδέονται όμως οι μαθησιακές δυσκολίες και η αυτοεκτίμηση στα παιδιά σχολικής ηλικίας;

Σύμφωνα με τους ερευνητές και τις μελέτες που έχουν διεξαχθεί, φαίνεται πως τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν τις περισσότερες φορές χαμηλή αυτοεκτίμηση. Το γεγονός ότι αποτυγχάνουν στις απαιτήσεις του σχολικού περιβάλλοντος, δημιουργεί στα παιδιά μια αρνητική εικόνα εαυτού καθώς και άγχος, αφού δυσκολεύονται να ακολουθήσουν τους συνομηλίκους τους.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ        

 • Οι γονείς δεν πρέπει να νιώθουν τύψεις, πιστεύοντας πως κάτι δεν έκαναν σωστά σχετικά με την ανατροφή του παιδιού τους. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία άγχους στο παιδί, σχετικά με τις σχολικές του επιδόσεις.
 • Στοπ στην απογοήτευση! Πολλές φορές, οι γονείς δεν παρατηρούν καμία βελτίωση στην επίδοση των παιδιών τους και απογοητεύονται. Το γεγονός αυτό, γίνεται αντιληπτό από τα παιδιά, με συνέπεια την ματαίωσή τους και την απόσυρσή τους από κάθε προσπάθεια.
 • Προσπαθήστε να επαινείτε και να ανταμείβετε κάθε μικρή επιτυχία του παιδιού σας. Αυτό, θα δώσει κίνητρο στο παιδί για περαιτέρω προσπάθεια και εξέλιξη.
 • Αγκαλιάστε το παιδί αλλά και τις δυσκολίες του. Αρκετοί γονείς είναι επικριτικοί ή απορριπτικοί απέναντι στα παιδιά τους, εξαιτίας των δυσκολιών τους. Αυτό δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα στα παιδιά, καθώς και άγχος. 
 • Πρόκειται για Μαθησιακή Δυσκολία, όχι για τεμπελιά! Οι γονείς αρνούνται τις δυσκολίες του παιδιού και επιρρίπτουν ευθύνες σε άλλους παράγοντες όπως για παράδειγμα η τεμπελιά. Τα παιδιά δεν βαριούνται αλλά… δυσκολεύονται!
 • Βρείτε τον τρόπο που μαθαίνει το δικό σας παιδί! Όπως εμείς, έτσι και τα παιδιά, δεν είναι όλα το ίδιο. Κάποια παιδιά μαθαίνουν ακουστικά, άλλα οπτικά, ενώ άλλα κιναισθητικά (μαθαίνει κυρίως μέσω της αφής, της κίνησης ή της πράξης).
 • Σε κάθε περίπτωση, το κάθε παιδί είναι μοναδικό και θα πρέπει να του παρέχεται εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης Μαθησιακών Δυσκολιών, το οποίο δημιουργείται αποκλειστικά από ειδικό παιδαγωγό.
 • Μην ξεχνάτε την ψυχολογία του παιδιού σας! Τις περισσότερες φορές, τα παιδιά αυτά θα πρέπει να παρακολουθούνται και από ψυχολόγο για να αντιμετωπίζουν τις συγκρούσεις που δημιουργούνται ανάμεσα στις προσδοκίες των ενηλίκων και τις δυνατότητές τους. Ιδιαιτέρως χρήσιμη σε αυτές τις περιπτώσεις είναι και η συμβουλευτική γονέων.

Καρυωτάκη Ελεάνα
Ψυχολόγος
Μsc Ειδική Αγωγή

Share This