ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ ΚΑΙ ΠΟΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ? 
 • Ενημέρωση
 • Χρήσιμες πληροφορίες
 • Αναρτήσεις
 • Νέα & Ανακοινώσεις

Τα Κέντρα  Διάγνωσης  Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και υπάγονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

 Οι υπηρεσίες τους παρέχονται σε άτομα από 4 έως 22 ετών τα οποία φοιτούν ή όχι σε κάποια σχολική μονάδα (πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

΄Ατομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται τα άτομα που έχουν σημαντική δυσκολία μάθησης και προσαρμογής εξαιτίας σωματικών, διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηματικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων. 

Σ΄ αυτά περιλαμβάνονται όσοι έχουν:

 1. Νοητική ανεπάρκεια ή ανωριμότητα.
 2. Αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση).
 3. Αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι).
 4. Κινητικές αναπηρίες – χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα.
 5. Διαταραχές ομιλίας λόγου.
 6. Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (Δυσλεξία)
 7. Σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα.
 8. Σύνθετες γνωστικές συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες.
 9. Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού).
 10. Ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες.
 11. Άλλες δυσκολίες(συναισθηματικές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς κ.α).
 12. Ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα   

Δε θεωρούνται άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αυτά που δεν έχουν τις παραπάνω προϋποθέσεις και, η μητρική τους γλώσσα δεν είναι η ελληνική και εμφανίζουν μειωμένη σχολική επίδοση. 

Οι αρμοδιότητες των ΚΕΔΑΣΥ είναι:

 1. Η έρευνα για τη διαπίστωση του είδους και του βαθμού δυσκολιών των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σύνολο των παιδιών σχολικής και προσχολικής ηλικίας. 
 2. Η εισήγηση για την εγγραφή , κατάταξη και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα καθώς και η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών (σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και σχολικούς συμβούλους)
 3. Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και ενημέρωσης στο διδακτικό προσωπικό και σε όσους συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και επαγγελματική υποστήριξη
 4. Ο καθορισμός του είδους των τεχνικών βοηθημάτων και οργάνων που έχει ανάγκη το παιδί στο σχολείο ή στο σπίτι καθώς και την κατάρτιση προτάσεων για την καλύτερη πρόσβαση και παραμονή στους χώρους της εκπαίδευσης
 5. Η εισήγηση για την αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών των μαθητών με προφορικές ή απλής μορφής δοκιμασίες στις εξετάσεις της Α΄/θμιας ή Β΄/θμιας εκπαίδευσης
 6. Η εισήγηση για την κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων πρώιμης εκπαιδευτικής παρέμβασης.

Φωτο : unsplash

Share This