Ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού
  • Ενημέρωση
  • Χρήσιμες πληροφορίες
  • Αναρτήσεις
  • Νέα & Ανακοινώσεις

Στον σύγχρονο κόσμο και ειδικότερα μετά την πανδημία του κορωνοϊού παρατηρούμε ραγδαίες αλλαγές στην οικονομία, το επιχειρηματικό περιβάλλον και τις εργασιακές συνθήκες.

Οι παγκόσμιες κρίσεις –οικονομική και υγειονομική- της τελευταίας δεκαπενταετίας οδήγησαν στην αύξηση της ανεργίας, ενώ παράλληλα οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν το τοπίο των αντικειμένων εργασίας και των ακαδημαϊκών σπουδών.

Η ορθή επιλογή επαγγέλματος ενός ατόμου είναι προαπαιτούμενο όχι μόνο για την εργασιακή του αποκατάσταση αλλά και για την ποιότητα ζωής του, την εκπλήρωση των ονείρων του, την αυτοπραγμάτωσή του. Κάθε άτομο είναι μοναδικό: έχει τον δικό του συνδυασμό χαρακτηριστικών και ικανοτήτων.

Ειδικότερα μάλιστα τώρα, μετά και το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, βρίσκεται σε μια μοναδική στιγμή της ιστορίας κατά την οποία η αγορά εργασίας είναι εντελώς διαφορετική από το παρελθόν – και αλλάζει συνεχώς. Συνεπώς η σωστή επιλογή επαγγέλματος για τον κάθε ένα από εμάς είναι το σημείο συνάντησης τριών πεδίων:

  • Των ικανοτήτων μας (Ποια είναι τα δυνατά μου σημεία; Τι μπορώ να κάνω; Σε ποιους τομείς αριστεύω;)
  • Των ενδιαφερόντων μας (Τι μου αρέσει να κάνω; Με τι ασχολούμαι με τις ώρες και με συναρπάζει;)
  • Την αγορά εργασίας (Σε ποιον τομέα μπορώ να βρω δουλειά; Ποια επαγγέλματα έχουν ζήτηση αυτή την εποχή;)

Στο κέντρο Προνόηση παρέχουμε πλήρες πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού για εφήβους 14+ χρόνων και ενήλικες. Χρησιμοποιούμε πρωτοποριακά ψυχομετρικά εργαλεία, σταθμισμένα στον ελληνικό πληθυσμό.

Τα τεστ αυτά ανιχνεύουν τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις κλίσεις και τους εργασιακούς τομείς που ενδιαφέρουν το άτομο, και επιπλέον μετρούν στοιχεία της προσωπικότητας τα οποία παίζουν κρίσιμο ρόλο στην επαγγελματική καταξίωση και εξέλιξη. Τα αποτελέσματα που μας δίνουν αυτές οι μετρήσεις παρουσιάζονται σε συνδυασμό με σύγχρονα αντικείμενα σπουδών και συγκεκριμένους, επικαιροποιημένους επαγγελματικούς τομείς.

Η διαδικασία αυτή εμπλέκει ενεργά τον ενδιαφερόμενο σε μια λεπτομερή χαρτογράφηση των δυνατοτήτων του, ώστε να αποκτήσει την αυτογνωσία που απαιτείται για τη στοχευμένη αναζήτηση τόσο του αντικειμένου σπουδών που του ταιριάζει όσο και του επαγγέλματος που θα μπορούσε θα ασκήσει με επιτυχία, πάντοτε σε ρεαλιστική βάση. Έτσι, το άτομο αποκτά τις βασικές κατευθύνσεις για μια επαγγελματική σταδιοδρομία που ταιριάζει στο δυναμικό του και μπορεί να του εξασφαλίσει τα εχέγγυα για μια πορεία με ασφάλεια και ευελιξία.

Φωτο : Unsplash

Share This