Για ποιο λόγο να επιλέξετε και να εμπιστευτείτε το παιδί ή τον εαυτό σας στο Διεπιστημονικό Κέντρο ΠΡΟΝΟΗΣΗ ;
  • Ενημέρωση
  • Χρήσιμες πληροφορίες
  • Αναρτήσεις
  • Νέα & Ανακοινώσεις

Στην ΠΡΟΝΟΗΣΗ υιοθετούμε αποκλειστικά διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις οι οποίες είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες, ακολουθούμε σύγχρονες μεθόδους αξιολόγησης και εξατομικευμένης αντιμετώπισης αναπτυξιακών και μαθησιακών δυσκολιών.

Οι τεχνικές αυτές αντλούν τις βασικές τους αρχές από τη γνωσιακή – συμπεριφορική θεωρία (cognitive – behavior theory), στηρίζονται στην πολυεπίπεδη προσέγγιση των προβλημάτων (multi-level approach) και είναι προσανατολισμένες στην επιτυχία (success oriented).

Κάθε επιστημονικός μας συνεργάτης απαιτείται να έχει υψηλού επιπέδου επιστημονική γνώση και εξειδίκευση στον τομέα όπου δραστηριοποιείται. Επίσης, στα πλαίσια κάθε θεραπευτικού προγράμματος θα πρέπει πάντα να μπορεί να αξιολογήσει τους στόχους της κάθε προσπάθειάς του.

Στην ΠΡΟΝΟΗΣΗ τόσο τα παιδιά όσο και οι γονείς θέλουμε να γνωρίζουν πολύ καλά τι κάνουμε και γιατί κάνουμε αυτό που κάνουμε. 

Στην ΠΡΟΝΟΗΣΗ θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα τη διεύρυνση του θεραπευτικού πλαισίου. Για τον λόγο αυτό, επιδιώκουμε συστηματικά την ενημέρωση των γονιών για τον τρόπο χειρισμού των δυσκολιών του παιδιού και επιδιώκουμε τη συνεργασία με το σχολείο.

Επειδή στην ΠΡΟΝΟΗΣΗ  μπορούμε να διαμορφώσουμε τις συνθήκες οι οποίες εξασφαλίζουν στα παιδιά το υψηλό κίνητρο που απαιτείται για τη συμμετοχή τους στα θεραπευτικά μας προγράμματα και ενημερωνόμαστε καθημερινά για όλες τις εγχώριες και διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις στον χώρο της ψυχοπαθολογίας.

Φωτο : freepik

Share This