Ενίσχυση Δεξιοτήτων Επικοινωνίας και Διαχείριση Άγχους. 
  • Ενημέρωση
  • Χρήσιμες πληροφορίες
  • Αναρτήσεις
  • Νέα & Ανακοινώσεις

Γνωρίζετε ότι η πηγή κάθε σύγκρουσης στην προσωπική ή και στην εργασιακή ζωή κρύβει στις ρίζες της τη έννοια της Επικοινωνίας; 

Η κακή επικοινωνία είναι η αιτία που προκαλεί κάθε ασυνεννοησία στις ανθρώπινες σχέσεις. 

Η Επικοινωνία είναι ένα στοιχείο-κλειδί για επιτυχία τόσο στις διαπροσωπικές όσο και στις σχέσεις στο χώρο εργασίας καθώς συμβάλλει καταλυτικά στην αναγνώριση, στην επίλυση αλλά και στην ανατροφοδότηση όλων των θεμάτων. 

Σε όλα τα παραπάνω όμως απαιτείται εκπαίδευση κατανόηση και εξάσκηση.

Η επικοινωνία ενισχύεται μέσω της ενσυνείδητης αλληλεπίδρασης με τους άλλους.

Όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με προβληματικές και αγχογόνες καταστάσεις αισθανόμαστε ότι δεν μπορούμε να τις ελέγξουμε. Κι άλλες φορές έχουμε την τάση να αναλύουμε το παρελθόν ή να ανησυχούμε για το μέλλον. Η επανειλημμένη έκθεση στο στρες οδηγεί σε σωματική και ψυχολογική εξουθένωση, μείωση κινήτρου, έλλειψη ζωτικότητας και ζέσης για την ίδια τη ζωή. Η ενσυνείδητη στάση στις καθημερινές εμπειρίες και η αποδοχή των συναισθημάτων μειώνουν το προκαταβολικό άγχος και τον αρνητικό μηρυκασμό. Το να εστιάζουμε στο παρόν έρχεται σε αντίθεση με το να νιώθουμε πως ζούμε συνεχώς στην κόψη του ξυραφιού. 

Η εστίαση στο παρόν θα μας δώσει τα εφόδια ώστε να εκτιμούμε την καθημερινότητά μας και να βιώνουμε με πληρότητα τις εμπειρίες μας.

Φωτο : unsplash

Share This