Ενημερωθείτε άμεσα για τα μέτρα & την πολιτική ποιότητας του κέντρου Προνόηση.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠPOΣTATEYMENOI KAI ETOIMOI NA ΣYNEXIΣOYME TO EPΓO MAΣ.
XPONIA ΠOΛΛA KAI KAΛH XPONIA!!
ΣTA KENTPA MAΣ, KAΘAPA ΓIA ΠPOΛHΠTIKOYΣ ΛOΓOYΣ KAI ΛOΓΩ THΣ MIKPHΣ ΔIAKOΠHΣ ΓIA THN ΠEPIOΔO TΩN XPIΣTOYΓENNΩN – ΠPΩTOXPONIAΣ,  ΠPOBHKAME ΣE ΠΛHPH AΠOΛYMANΣH OΛΩN TΩN XΩPΩN MAΣ OΠΩΣ ΠPOBΛEΠETAI ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ!
OΛOI OI ΘEPAΠEYTEΣ MAΣ ΚΑΘΩΣ  KAI  TO ANΘPΩΠINO ΔYNAMIKO KAI TΩN ΔYO MAΣ KENTPΩN YΠOBΛHΘHKAN ΣE MOPIAKH ANIXNEYΣH RNA SARS-CoV-2 (TEΣT COVID-19).
EYXAPIΣTOYME ΘEPMA TΟ  MIKPOBIOΛOΓIKO- ΔIAΓNΩΣTIKO EPΓAΣTHPIO THΣ KAΣ MAPIAΣ ΔENΔPINOY – ΓPAIKOY ΓIA TA EΓKYPA KAI EΓKAIPA AΠOTEΛEΣMATA ΚΑΘΩς ΚΑΙ ΤΗΝ AGROHELTH ΓIA TIΣ EPΓAΣIEΣ AΠOΛYMANΣHΣ.
ME YΨHΛO AIΣΘHMA EYΘYNHΣ AΠENANTI ΣTO ΣYNANΘPΩΠO MAΣ, KAΘΩΣ KAI ΣTIΣ OIKOΓENEIEΣ ΠOY MAΣ EMΠIΣTEYONTAI EIMAΣTE AΠOΛYTA ΠPOΣTATEYMENOI KAI ETOIMOI NA ΣYNEXIΣOYME TO EPΓO MAΣ!!

 

ME EKTIMHΣH
PONTOΓIANNHΣ
BAΣIΛHΣ

Τελευταία Άρθρα & Νέα

Share This