ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συμβουλευτική γονέων

ΠΡΟΝΟΗΣΗ

Διεπιστημονικό Κέντρο Ψυχολογικής και Θεραπευτικής Υποστήριξης Προνόηση

Στην κοινωνία του σήμερα και με τους γρήγορους ρυθμούς που τρέχουν οι συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων, πολλές φορές δημιουργούνται προβλήματα τα οποία επιφέρουν σοβαρές δυσλειτουργίες μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Οι αυξημένες απαιτήσεις και ως συνέπεια, ο περιορισμένος χρόνος πολλές φορές δυσχεραίνουν την επικοινωνία μεταξύ των μελών της οικογένειας.

Η συμβουλευτική γονέων λειτουργεί ως αντισταθμιστικός παράγοντας για την βελτίωση των σχέσεων τόσο μεταξύ γονέων,όσο και μεταξύ παιδιών και γονέων. Είναι ένα υποστηρικτικό δίκτυο στο οποίο οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην οικογένειά τους και να συμβουλευτούν έναν ειδικό ψυχικής υγείας ως προς το να καταστήσουν τις σχέσεις μεταξύ τους πιο λειτουργικές.

Το κύριο και βασικό πλεονέκτημα της συμβουλευτικής γονέων είναι η ψυχολογική υποστήριξη που μπορούν να λάβουν οι γονείς.

Η συμβουλευτική γονέων συνιστάται σε γονείς οι οποίοι μεγαλώνουν παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές, αλλά και σε γονείς που αντιμετωπίζουν δυσκολία στην επικοινωνία με τα παιδιά τους. Η αναγνώριση του προβλήματος, η αποδοχή αυτού και η προσπάθεια εξομάλυνσης του σε καθημερινό επίπεδο τόσο σε αναπτυξιακό όσο και σε επίπεδο συμπεριφοράς, είναι εξίσου σημαντικό. Συνεπώς, το κύριο και βασικό πλεονέκτημα της συμβουλευτικής γονέων είναι η ψυχολογική υποστήριξη που μπορούν να λάβουν οι γονείς και η δυνατότητα του να δομήσουν μια κοινή οπτική η οποία, εν τέλει βοηθά το ίδιο το παιδί στην υγιή συναισθηματική του ωρίμανση ως αυτόνομο μέλος της οικογένειας.

Φόρμα επικοινωνίας & Ερωτήσεων.

Για να απαντήσουμε στα αιτήματα/ ερωτήματά σας συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα σας, που καταχωρούνται στην ηλεκτρονική φόρμα «ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» για την εξυπηρέτηση του ως άνω σκοπού.

Tηλέφωνο

210 953 3309
211 715 7422
697 690 9299

Διεύθυνση

Κεντρικό
Φιλαρέτου 86 & Θησέως, Καλλιθέα, 17673,
ΑΤΤΙΚΗΣ

Tηλέφωνο

211 715 7423
211 012 5328
698 980 1797

Διεύθυνση

Υποκατάστημα
Αθηνάς 67 & Ανδρομάχης
, Καλλιθέα, 17673,
ΑΤΤΙΚΗΣ

Pronoisi.gr

Διεπιστημονικό Κέντρο Ψυχολογικής και Θεραπευτικής Υποστήριξης Προνόηση

© 2019 Pronoisi.gr

Πληροφορίες

Συχνές Ερωτήσεις
Υποστήριξη
Όροι Χρήσης